Type C

TRANSFORMACJE

Wsparcie strategiczne przy podejmowanych decyzjach, podczas procesów wprowadzania podmiotów gospodarczych na rynki, przekształceń, fuzji, przejęć. Rekomendacje dotyczące reorganizacji, modelowania struktur, zmian strategicznych w zarządzaniu, wdrożenia lub zmian w outsorcingu.